gp engine

Name Tanker Period Details
Madzenan TENAGA EMPAT 1996 to 1997 Nantero
Madzenan TENAGA TIGA 1996 Nantero
Abdul Murad Mukhtar TENAGA DUA 1985
Abdul Murad Mukhtar TENAGA SATU 1984 to 1989
Zairulrizal Bin... PUTERI FIRUS 1997 to 2001