Bezoek aan Myrina op 3 maart 2003

Op maandag 3 maart werd ik samen met de loodsen Peter Juk, Paul de Jong en Han Luik met een heli vanaf de Maasvlakte naar de Myrina gebracht die 35 mijl uit de kust lag te wachten om de vaargeul in te gaan. Na ontvangst door de master John Galbraith gingen wij om 11.52 uur met een diepgang van 21,5 m de Eurogeul in. Lading 330.336 m3 crude vanuit Sidi Kerir Terminal bestemd voor de 8e petroleumhaven. Om 15.30 uur lagen wij tussen de lage lichten. Zie enkele foto's bij de Myrina 2. Na het aanleggen mocht mijn vrouw aan boord en kregen wij een rondleiding. Kijk op de speciale bladzijde voor een verslag en de foto's.