Kees Bergmans

Sailor

Period Tanker Job Details Action
1984 to 1985 FOSSARUS (2) beko
1985 to 1986 SOLARIS (1) beko
1986 to 1987 STELLATA beko